پزشک نمونه (امسال) ما

در هنگام به قدرت رسیدن سلطان محمود غزنوی که سرداری متعصب (سنی )و بسیاربی رحم بود، ابوعلی سینا که پدر و برادر کوچکترش (محمد) از شیعیان هفت امامی بودند ، بر خلاف ابو ریحان بیرونی (که از در بار سامانیان به در بار سلطان محمود رفت)، نا گزیر شد به همراه همین برادر خود ، ونیز ابو علی مسکویه واستاد (دوره نوجوانی )خویش “ابو سهل ” (که اکنون پیر شده بود) از بخارا خارج وبه گرگان عزیمت نماید.
ابو سهل در بین راه از تشنگی در گذشت اما او همرا ه بادیگر همراهان پس از عبوراز کویر و طوفان های شن وبا مشقت بسیار توانست خود را به نیشابور وسپس گرگان برساند. در گرگان با ابوعبید جوزجانی آشنا شد.
ابوعبید که فقه خوانده بود ،به دلیل علاقه اش به فلسفه و با درک عمیق ازدانش و نبوغ بی همتای ابن سینا، شیفته اوشد واز جمله ملازمان او در آمد…. و پس از آن بود که دیگر هرگز ابو علی سینا را رها نکرد و همواره تا پایان عمر نه چندان طولانی ابن سینا (58 سال) همراه وملازم اوشد… .
در تاریخ آمده است : ابو عبید جوزجانی در تمامی سفرها وحضرها و حتی هنگام فرارخطر آمیزابن سینا – با لباس مبدل یک درویش – از زندان شمس الدوله در همدان نقشی بسزا داشت و همراه او بود.
و آمده است که : ابوعبید به عنوان یار وهمکاری امین و مسئولیت پذیرهمواره نه تنها نگران و غمخوار ابن سینا (به ویژه در عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی او ) بود بلکه همه امور وی (به ویژه گردآوری نوشته ها ی ارزشمند ابن سینا و به ثبت رساندن آنها ) را بر عهده داشت…..
اگر به نوع رابطه میان دکتر ایرج فاضل و دکتر علی نوبخت حقیقی ،دو تن از پزشکان نامی میهنمان – به ویژه از جهت همکاری های مشترک ونمود اجتماعی و سیاسی این حرکت ها – نیک بنگریم ، آنوقت در می یابیم که چه شباهت های بسیاری میان نوع رابطه این دو شخصیت بزرگ از سویی و رابطه میان ابن سینا و ابوعبید جوزجانی وجود دارد !…. البته نه این که این یک را مراد وآن دیگری را مرید ببینیم (آنگونه که در رابطه میان ابن سینا و جرجانی حاکم بود) . خیر،بلکه منظورتوجه به تداوم رابطه و همکاری های مشترک میان این دو، برای پیشبرد مقاصد اجتماعی – سیاسی و پزشکی مشترک است که در پی می آید:
دکتر علی نوبخت حقیقی فوق تخصص کلیه و فشار خون و پزشک دانشمند و نامدار(اهل شهرستان رشت ) که در تهران ساکن است همواره همراه ، مشاورودر عین حال به مثابه بازوی اجرائی دیدگاه های مشترک خود و دکتر فاضل در همه مشاغل و مناصب مهم دکتر فاضل بوده است.
1 – در کابینه نخست آیت اله هاشمی رفسنجانی هنگامیکه دکتر ایرج فاضل به عنوان وزیر بهداشت از مجلس چهارم رای اعتماد گرفت ، دکتر علی نوبخت حقیقی نیز مسئولیت مهم ترین معاونت وزارت بهداشت یعنی معاونت درمان وزارتخانه را بر عهده گرفت و به کار سازماندهی بسیار نیکو و تاثیر گذار خویش در این وزارت خانه مشغول شد.

2 – در جریان وزارت دکتر فاضل هنگامی که برخی جریانات تند رو در مجلس و دانشگاه درصدد دیکته کردن و تحمیل تفکرات خود در زمینه های مختلف بر اوبودند و او نپذیرفت وهمین نیز به قیمت استیضاح شدنش در همان مجلسی شد که به او رای اعتماد داده بود ، دکتر علی نوبخت حقیقی نیز با اوبود و در کناراو از وزارت خانه رفت.

3 – هنگامی که آیت اله امام خمینی دکتر ایرج فاضل را به ریاست سازمان نظام پزشکی منصوب کرد و این انتصاب مبارک اسباب تغییرات بسیار مثبت و فراوانی دراین سازمان از هم پاشیده گردید باز هم دکتر علی نوبخت حقیقی به عنوان دبیر و معاون دکتر فاضل در سازمان نظام پزشکی کار سامان دهی و به دست گرفتن مهام امور شد .

4 – هنگامی که دکتر ایرج فاضل در جایگاه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی از سوی شورای انقلاب فرهنگی انتخاب شد و به گمانم این ریاست بیش از آنکه برای او موجب افتخار باشد اسباب فخر بخشیدن به فرهنگستان علوم پزشکی ایران گردید. باز هم دکترعلی نوبخت حقیقی به عنوان معاون اول فرهنگستان علوم پزشکی ایران نه تنها مشغول سازمان دادن ارکان فرهنگستان و برگزینی شایسته ترین پزشکان این آب و خاک و تجمیع آنان در فرهنگستان علوم پزشکی شد بلکه فرا تر ازآن اسباب تشکیل “مجمع انجمن های علمی – تخصصی” را فراهم آورد که هم اینک از تاثیر گذارترین N.G.O های پزشکی مستقل در سطح کشورمان است.
و اکنون نیز که دکتر ایرج فاضل عزیز دیگر رئیس فرهنگستان نیست باز هم دکتر علی نوبخت حقیقی در کنار وی وهمراه او است!…

اگر تاریخ پرافتخار زندگی سراسر مبارزه برای اصلاحات اجتماعی – سیاسی و فرهنگی ابوعلی سینا وهمراهی ابو عبید با وی را خوانده باشید ( که قطعا خوانده و یا گوشه هائی از آن را شنیده اید) و آن را با تاریخ پرافتخار زندگی دکتر ایرج فاضل ودکترعلی نوبخت حقیقی مقایسه کنید آنگاه به وضوح در خواهید یافت که چه شباهت های انکار ناپذیری میان آن ها وجود دارد! با این تفاوت که اگر ابوعبید جوزجانی نام خود را بیشتر به عنوان یار و غمخوار و جمع آوری کننده یادداشت های پرارزش اما پراکنده ابن سینا و انتشار آنها در قالب چندین کتاب و رساله( به ویژه دو کتاب معتبر قانون در طب و شفا در فلسفه اش) در تاریخ ماندگار کرد، علی نوبخت حقیقی خود نیز پزشکی دانشمند و بسیار متبحر در طب و به ویژه رشته فوق تخصصی اش (کلیه و فشار خون) است و از این لحاظ نیز نه تنها هیچ دست کمی از دکتر ایرج فاضل ندارد بلکه دوش به دوش او و پهلو به پهلوی او در میان جامعه پزشکی کشور مطرح است.

سه سال پیش که نگارنده این یادداشت به عنوان نماینده “مجمع انجمن های علمی – تخصصی گیلان” با دعوت نامه رسمی که به مجمع ما ارسال شده بود به یکی از نشست های مجمع عمومی مشترک اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ایران ونمایندگان انجمنها ی علمی (برای بررسی پیشنهادها وارائه راهکاری مناسب برای انتخابات سراسری سازمان نظام پزشکی) رفته بود ، دکتر بهروز برومند که استاد برجسته دانشگاه تهران ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و غالب پزشکان فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران (از جمله نگارنده این یاد داشت ) بوده است و سابقه مبارزات مدنی وی نیز دست کمی از دکترایرج فاضل و دکترعلی نوبخت حقیقی ندارد به عنوان یکی از اعضای برجسته فرهنگستان در آنجا حضور داشت.
ایشان – که همیشه نشریه مان را برایش ار سال می کنیم – با اشاره به یکی از مقالات نشریه که درباره یک پزشک نمونه بود رو به نگارنده کرد و گفت: نمونه ترین پزشک حال حاضر کشورمان اهل شهر مبارز خیز شما، شهرستان رشت است. چرا دکتر علی نوبخت حقیقی را به عنوان یک پزشک نمونه به جامعه پزشکی شهر شما و کشور مان در نشریه تان معرفی نمی کنید؟!….
با احساس قصور به او قول دادم که در اسرع وقت این کار را (به عنوان یک وظیفه) به انجام برسانم ….
پس از آن روز و بازگشت به شهرستان رشت این یادداشت ناچیز را که از نظرتان می گذرد ، نوشتم.
اما پس از تایپ نوشته و ویرایش آن ، نه تنها از درج آن در نشریه بلکه از طرح آن درهیئت رئیسه شورای هماهنگی پزشکان عمومی
گیلان (که نشریه ما زیر نظر این عزیزان منتشر می شود ) نیز منصرف شدم ! زیرا بر این بیم افتادم که نکند این یادداشت ” مدیحه سرائی” از صاحب منصبی ( که هنوز بر صندلی خود ابقا ست) جلوه کند!….
انتصاب دکتر علیرضا مرندی به جای دکترایرج فاضل از سوی شورای انقلاب فرهنگی برای ریاست بر فرهنگستان علوم پزشکی، نگارنده را به یاد این یادداشت افکند. زیرا اینک فرصت مغتنمی پیش آمده بود تا مجددا به سراغ این یادداشت رفته وبا ویرایشی اندک آنرا به پاس همه زحمات و کوشش های خستگی ناپذیر و تاثیرگذاردکتر ایرج فاضل و دکتر علی نوبخت حقیقی تقدیم این همکاران گرانقدر کند و در ویژه نامه روز پزشک امسال نشریه مان به چاپ برساند.
به دکتر علی نوبخت حقیقی که در خانواده ای خوشنام درشهرستان رشت زاده شده است و براستی هم نشان داده که تالی “دکتر ابراهیم حشمت ” یار و همرزم نزدیک میرزا کوچک خان است و نیز دکتر ایرج فاضل (که به ویژه سلوک اجتماعی و سیاسی اش بی شباهت به ابن سینا نیست ) خسته نباشید می گوئیم و از سوی همه پزشکان شرافتمند ،غیور و مبارز این خطه از کشورمان به آنان درود می فرستیم….

و در پایان آنچه گفتنی است اینکه : با انتخاباتی که در مردادماه امسال (1389 ) برای تعیین هیئت رئیسه ” مجمع انجمنهای علمی – تخصصی کشور” در محل سازمان نظام پزشکی ایران با حضور همه پزشکان صاحب نام میهن مان صورت گرفت دکتر ایرج فاضل ودکتر علی نوبخت حقیقی به ترتیب با کسب بالاترین آرا به عنوان رئیس و دبیر این مجمع مهم غیر دولتی انتخاب شدند تا این بار توانمندی شایان خود را درعرصه ای متفاوت از منصب های مهم دولتی که داشتند به بوته آزمایش بگذارند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *